Biz · Travel

บีบเว็บจองโรงแรมออนไลน์ (Online Travel Agent) สูบเงินโรงแรม-ท่องเที่ยวไทยปีละ 3 แสนล้าน

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ นัดหารือเว็บจองโรงแรมออนไลน์ หรือ Online Travel Agency ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมไทยที่ต้องแบกภาระภาษี คาด 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทย 38 ล้านคน รายได้การท่องเที่ยวประเทศไทยจะไม่ต่ำกว่า 4 ล้านล้านบาท Online Travel Agent สูบเงินโรงแรม-ท่องเที่ยวไทยปีละ 3 แสนล้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยจะเชิญเว็บไซต์จองโรงแรม จองทัวร์ รถเช่า บริษัทเอเยนซีท่องเที่ยวออนไลน์ต่างชาติ หรือ Travel Agent & Online Travel Agent (OTA) เช่น Expedia, Traveloka, Agoda, Tripadvisor และ Booking มาหารือ เนื่องจากบรรดาบริษัท OTA จะคิดส่วนแบ่งรายได้จากเจ้าของกิจการโรงแรมและที่พักสูงถึงร้อยละ 30-35 ส่งผลให้เจ้าของโรงแรมต้องเสียภาษีให้รัฐจากสัดส่วนรายได้ ปีนี้อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักจะมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด หรือไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท… Continue reading บีบเว็บจองโรงแรมออนไลน์ (Online Travel Agent) สูบเงินโรงแรม-ท่องเที่ยวไทยปีละ 3 แสนล้าน

Biz · News

Logistics ระอุ Courier Post ส่งสินค้าระหว่างประเทศเร็วที่สุดใน 2 วันจาก ไปรษณีย์ไทย และ DHL

คาดปีนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) แตะ 3 ล้านล้าน ไปรษณีย์ไทย จับมือ DHL Express เปิดศึก Logistics เปิดบริการใหม่ ‘คูเรียร์โพสต์’ (Courier Post) ส่งสินค้าระหว่างประเทศเร็วที่สุดได้ใน 2 วัน ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) จับมือกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย (DHL Express Thailand) เปิดบริการใหม่ ‘คูเรียร์โพสต์’ (Courier Post) บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศระดับพรีเมียมภายใน 2-4 วัน ด้วยเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก พร้อมความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง และโซลูชั่น On Demand Delivery (ODD) ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ระบุว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยในปี 2559 มีมูลค่า 2.56 ล้านล้านบาท ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศอยู่ที่ 13.47% และมีอัตราการเติบโต 25% ต่อปี ในปี… Continue reading Logistics ระอุ Courier Post ส่งสินค้าระหว่างประเทศเร็วที่สุดใน 2 วันจาก ไปรษณีย์ไทย และ DHL