Ideas

พี่จะไม่ทน! แคมเปญโฆษณายี้คนไร้มารยาทในรถไฟฟ้าใต้ดินในฝรั่งเศส

“Staying civil right down the line” แคมเปญโฆษณาของ RATP รถไฟใต้ดินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสออกมาสั่งสอนคนไร้มารยาท มีพฤติกรรมน่ารำคาญชวนยี้ในรถไฟฟ้าใต้ดิน Ipsos ได้เผยตัวเลขสถิติความเครียดของชนชาวฝรั่งเศส พบว่าพฤติกรรมการไร้มารยาทในสังคมเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวปารีเซียงเกิดความเครียดกว่า 60%  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของรถขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงปารีส เป็นบริเวณที่มีผู้คนจอแจแออัดของผู้คนมากที่สุดแห่งหนึ่ง และที่นี่แหล่ะที่เป็นแหล่งรวมพฤติกรรมสุดยี้ชวนหงุดหงิดน่ารำคาญเหล่านี้ Advertisements